"WHEN DREAMS COME TRUE"

29 Mars 2017

Finalizimi me sukses i njërës prej projekt-ideve fituese të mbështetura nga projekti I4TOUR në nismën “Ëndrra ime 2016”.

Projekt-ide: “GREEN SHOP”, realizuar nga Marcela Tringaj, Vlorë.

Objektivi kryesor: Garantimi i ekzistencës së prodhimeve organike të atyre sipërmarrjeve të vogla familare të cilat shërbejnë si një “brand” i kulinarisë shqiptare tek turistët.

Ky market luan një rol ndërmjetësimi midis konsumatorit dhe prodhuesit, sikurse ofron garancinë e prejardhjes, vlerës dhe sigurisë së produktit.

Blog Image 1
Blog Image 1

Blog Image 2

 

Blog Image 3
Blog Image 3

Blog Image 3

 

Blog Image 1
Blog Image 1

Blog Image 2

 

Blog Image 3
Blog Image 3

Blog Image 3